top of page

רזיאל

חייל של יוסי

דברים מפי רזיאל יום הזכרון 2021

יוסי, נרגש אני להיות כאן, עם משפחתך, עם הקרובים אליך ועם חבריי לצוות, צוות יוסי. נרגש אני להיות כאן... הכי קרוב אליך שאפשר ... ולחלוק איתך ואיתם, מלים שלא התאפשר לי מעולם לחלוק איתך עד כה.

יוסי, רבות נאמר ונכתב על מנהגיות. מנהיגות ערכית, מנהיגות מאחדת, מנהיגות אמת. מנהיגות שלא צריכה נאומים חוצבי להבות, מנהיגות בה מבט ומספר מלים בודדות, זה די והותר – כזה היית יוסי, כזה אתה!

יוסי, עבור רבים מאיתנו, עבורי, אתה יותר ממפקד נערץ, אתה סמל למנהיגות, מנהיגות ערכית, כובשת, לא מתלהמת. יוסי, דמותך מלווה אותי עד היום, למעלה משניים וחצי עשורים, מאז נפגשנו לראשונה. אוגוסט 1995. אני חייל צעיר, אתה מפקד מחלקה. דמותך מלווה אותי כאבא, כמנהל ובראש וראשונה – כאדם.

נרגש אני להיות כאן.

יהי זכרך ברוך

רזיאל
bottom of page