top of page

 

בספר מלכים מסופר על השונמית שהיתה מארחת ומאכילה את אלישע הנביא בכל פעם שהיה מגיע לעירה, והוא, בנסיון לגמול לה על טוב לבה, שאל אותה האם יש צורך שישתדל בשבילה בעניין כלשהו אצל המלך, הקב"ה.  אמרה לו השונמית: "בתוך עמי אנוכי יושבת" – "יש לי משהו יותר טוב", אמרה לו,  "אני מחוברת לקהילה".

העמותה על שם יוסי שלנו, קיימת למען ובשביל הקהילה.  אין אדם פרטי, לא בעמותה ולא בקהילה !   כולנו  אחד -  אחד למען השני!    

      

הרעיון לפתיחת העמותה הועלה לאחר שיוסי שלנו נפל בלבנון בסיום פעילות מבצעית ב-24.12.1996, כשהוביל כוח של סיירת "אגוז" חזרה לבסיסו – וזאת, במגמה להנציח את יוסי, ולהמשיך את דרכו, דרך של נתינה ועזרה לזולת.

החיבור של העמותה לקהילה בא לידי ביטוי בנגישות וביעילות, כפי שיוסי פעל, כפי שהיה מטפל בחיילים שלו, ולא היה יוצא הביתה  עד שאחרון החיילים שלו היה מסודר, כך בעמותה, צוות דיסקרטי בוחן את הבקשות ובד"כ מאשר אותן בהליך קצר, במטרה אחת: לעזור לאדם לצאת ממצב קשה זמני ולהמשיך בחייו הרגילים בכמה שפחות עכבות.

פעילות העמותה ממוקדת במספר תחומים: חינוך, בריאות והכשרה מקצועית. בשנים האחרונות הדרישה לסיוע בתחומים סוציאליים קטנה והעמותה יכולה להקדיש את מירב משאביה לקידום החינוך ולעזור משמעותית במימון לימודים גבוהים למיניהם.

העמותה אף מאפשרת קבלת הלוואות קטנות במקרי חרום – כמובן ללא ריבית.

עיקר כספי העמותה הגיעו עד היום מתרומות מתושבים ומסיוע של ועדת תמיכות במועצה האזורית גולן והחזון שלנו, דרך אתר זה, להגיע לגיוס ארצי/עולמי נרחב.

העמותה כוללת מספר חברים ועובדת בשיתוף מלא עם מזכירות בני-יהודה ולכל אחד תפקיד וכולם חוברים בסופו של דבר – יחד!

העמותה קיימת משנת 1997  ובעמל רב, אנו דואגים בכל שנה לקבל אישור ניהול תקין של רשם העמותות, כך שכל פעולותינו תחת חוק ופיקוח!

חשוב לנו לציין שכל פעילות העמותה מתנהלת בבית הפרטי שלנו, איש מבין 7 חברי העמותה אינו מקבל שכר. השכר היחיד שיוצא מכספי העמותה הוא הוצאות עו"ד והנהלת חשבונות, למען ניהול תקין כדין.

אנו מודים מראש לכל אדם אשר יחליט להירתם לקידום העמותה ולהרחבת מטרותיה, למען הפצתה ויצירת השפעה גדולה עוד יותר.

ענת וד"ר לוי דוד

 

העמותה לעזרה הדדית  ע"ש סרן יוסי לוי הי"ד 
  בני-יהודה רמת-הגולן

מספר עמותה 580344687

 

העמותה לעזרה הדדית ע״ש סרן יוסי לוי הי״ד.                  בנק הפועלים סניף בני-יהודה שמספרו:  12/550/91505

bottom of page